Дългогодишен опит

АСМ ЕНЕРДЖИ е частна българска компания, основана от професионален екип с многогодишен опит в областта на енергетиката. 
Научете повече

Държавен лиценз

Дружеството притежава лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия  и координатор на стандартна балансираща група“, издадена от Държавната комисия за енргийно и водно регулиране на Република България .
Научете повече

Сертификат

Компанията има разработена и прилагана система за управление на качеството отговаряща на изискванията на
ISO 9001:2008
Научете повече
Разгледайте нашата документация или се свържете със специалист

Нашите услуги

Търговия с ел.енергия

 • Консултиране, координиране и организиране на процеса по излизане на свободен пазар;
 • Доставка на електрическа енергия;
 • Сключване на договори с ЕСО и ЕРП;
 • Прогнозиране и подготовка на товарови диаграми;
 • Комуникация с ЕСО/ЕРП, фактуриране;
 • Мониторинг.

Балансиране

 • Включване в балансираща група;
 • Управление на „недостига“ и „излишъците“;
 • Формиране на индивидуална фиксирана цена с покриване на разходите за небаланс.

Оптимизация на електропотребление

Предоставяне възможност за извършване на енергиен одит на работещите мощности от квалифицирани специалисти с цел достигане до решения, които да доведат до намаляване на консумацията на електрическа енергия.

Консултации относно наличието на консумирана реактивна енергия и оказване на съдействие за техническо решение за елиминиране вредното й въздействие.

Допълнителни услуги

 • Доставка на трансформатири и електроматериали от  АСМ
 • Термовизионно обследване и доставка на термокамери
 • Сградна електрическа автоматизация на къщи, вили, хотели, офиси и заведения
Back to Top