Many years of experience

ACM ENERGY is a private Bulgarian company founded by an experts group with many years of experience in the field of energy. 
Learn more

State license

The company has a license for the activity electrical energy trade and for a coordinator of a standard balancing group, issued by the State Energy and Water Regulation Commission (SEWRC).
Learn more

Certificate

The company has an elaborated and applied system for quality management corresponding to the requirements of
ISO 001:2008
Learn more
See our documentation or get in touch with an expert

Our services

Electrical energy trade

 • Consultancy, coordination and organization of the process of entering a free market;
 • Electrical energy supply;
 • Concluding contracts with Energy System Operator (ESO) and Electricity Distribution Enterprises (EDE) ;
 • Forecasting and preparation of power supply diagrams
 • Communication with ESO/EDE, invoicing;
 • Monitoring.

Balancing

 • Включване в балансираща група;
 • Управление на „недостига“ и „излишъците“;
 • Формиране на индивидуална фиксирана цена с покриване на разходите за небаланс.

Optimization of electricity consumption

Предоставяне възможност за извършване на енергиен одит на работещите мощности от квалифицирани специалисти с цел достигане до решения, които да доведат до намаляване на консумацията на електрическа енергия.

Консултации относно наличието на консумирана реактивна енергия и оказване на съдействие за техническо решение за елиминиране вредното й въздействие.

Additional services

 • Доставка на трансформатири и електроматериали от  АСМ
 • Термовизионно обследване и доставка на термокамери
 • Сградна електрическа автоматизация на къщи, вили, хотели, офиси и заведения
Back to Top