Търговия с електрическа енергия

Нашите услуги свързани с търговията на електрическа енергия:

Консултиране, координиране и организиране на процеса по излизане на свободен пазар

Доставка на електрическа енергия

Сключване на договори с ЕСО и ЕРП

Прогнозиране и подготовка на товарови диаграми

Комуникация с ЕСО/ЕРП, фактуриране

Мониторинг

b52
Back to Top